Onderwerpen

 1. Landbouwbedrijfssysteem

  1.1 Inleiding
  1.2 Gangbaar landbouwbedrijfssysteem
  1.3 Biologisch landbouwbedrijfssysteem
  1.4 Geïntegreerd landbouwbedrijfssysteem
  1.5 Regeneratief landbouwbedrijfssysteem

 2. Geïntegreerde teelt

  2.1 Inleiding
  2.2 Verdedigingslinies
  2.3 Bodemverbetering
  2.4 Bemesting
  2.5 Gastheerresistentie
  2.6 Teeltrotatieplan
  2.7 Teeltmaatregelen
  2.8 Natuurlijke biologische bestrijding
  2.9 Bestrijdingsmethoden
  2.10 Ontsmettingsmethoden
  2.11 Genetisch gemodificeerd organisme

 3. Systeemaanpak

  3.1 Inleiding
  3.2 Plantgezondheidssysteem
  3.3 Overheidsbeleid
  3.4 Onderzoek, voorlichting en onderwijs
  3.5 De rol van de media
  3.6 Producenten
  3.7 Primaire productiesector

 4. Agrarische omwenteling

  4.1 Inleiding
  4.2 Transitie
  4.3 Zelfregulering
  4.4 Ommeslag