De regeneratieveAanpak

De onmisbare gids voor elke teler

De regeneratieve aanpak omschrijft de geschiedenis van diverse landbouwbedrijfssystemen: gangbaar, geïntegreerd, biologisch en regeneratief. Dit boek gaat over manieren om gewassen te produceren die écht duurzaam zijn. Lokaal, met de natuur en de kringloop mee. De sleutel voor optimale plantengroei en ter voorkoming van aantastingen ligt in handen van de telers.